พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย แก่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย แก่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัน (Surgical Mask)
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)
โดย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาพะเยา ได้รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

Share this post