กลุ่มงานพยาบาล – โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดประชุมวิชาการ และงานมุทิตาจิต

กลุ่มงานพยาบาล – โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดประชุมวิชาการ และงานมุทิตาจิต

ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล โดยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดประชุมวิชาการ และงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562 ณโรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 29 – 30 สิงหาคม 2562