Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 68

ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHosNet) ครั้งที่ ๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี read more

กลุ่มงานพยาบาล – โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2562

คณะอนุกรรมการเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลเยี่ยมตรวจบริการทางการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2562 read more

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 67

ตามที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHOSNET) ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 24 – 25  มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก read more


Uhosnet Partnership