สิทธิประโยชน์การตรวจทางรังสีวิทยาเพทซีที (PET/CT) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Download แถลงการณ์-PET/CT

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย และ หมวกป้องกันใบหน้า แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และ หมวกป้องกันใบหน้า ( Face Shield ) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) เพื่อใช้ในการรับมือสถานการณ์ และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์... read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย และ หมวกป้องกันใบหน้า แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และ หมวกป้องกันใบหน้า ( Face Shield ) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) เพื่อใช้ในการรับมือสถานการณ์ และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่... read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย แก่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัน (Surgical Mask) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) โดย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาพะเยา ได้รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ read more


Uhosnet Partnership