Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานพยาบาล – โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2562

คณะอนุกรรมการเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลเยี่ยมตรวจบริการทางการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2562 read more

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 67

ตามที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHOSNET) ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 24 – 25  มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก read more

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 66

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร read more


UHosNet Partnership