Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 69

ตามที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHosNet)ครั้งที่ ๖๙ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2562ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา read more

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 68

ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHosNet) ครั้งที่ ๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี read more

กลุ่มงานพยาบาล – โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2562

คณะอนุกรรมการเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลเยี่ยมตรวจบริการทางการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2562 read more


Uhosnet Partnership