Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มพยาบาล – การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล 2562

การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล 2562 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุมพิบูลสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร สามารถดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้ (เอกสาร) read more

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 70

ตามที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHosNet)ครั้งที่ ๗๐ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา (หาดจอมเทียน) จังหวัดชลบุรี read more

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ – ภาพกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ภาพบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพในงานการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 69 read more


Uhosnet Partnership