การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 70

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 70

ตามที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHosNet)ครั้งที่ ๗๐ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา (หาดจอมเทียน) จังหวัดชลบุรี