ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลสมาชิก

ความก้าวหน้าโรงพยาบาล
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 67.11MB
หมายเหตุ: กรณีอัพโหลดมากกว่า 1 ไฟล์ให้ทำการ Zip ไฟล์ให้อยู่ใน Folder เดียวกันและอัพโหลดไฟล์ Zip เข้าไปในช่องอัพโหลดไฟล์